7) … chci dát úmysl na mši svatou

Mši svatou, která je zpřítomněním Kalvárské oběti Ježíše Krista na kříži, je možné zvlášť zaměřit k nějakému dobrému úmyslu (například prosba o požehnání v nějaké významné životní situaci nebo při životním jubileu, na poděkování, prosba o pomoc v obtížích, za zemřelé – za duše v očistci apod.). Pro domluvu na konkrétní termín a úmysl se obracejte na kněze nejlépe po kterékoliv bohoslužbě v sakristii kostela, čili v prostoře, kde probíhá obvykle příprava kněze a jeho asistence k bohoslužbám.

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela Sv. Maří Magdaleny Děkanství Karlovy Vary nám. Svobody 217/2
Karlovy Vary
360 01
Tel.: 728 893 447
P. Miroslav Chlupsa O.Cr.
dekanstvi.kv@centrum.cz