Velikonoční bohoslužby 2017 u Sv. Máří Magdalény

06.04.2017 17:00

9.4. Květná neděle ……mše sv. s žehnáním ratolestí ………10.00

                                         mše sv.…………………………….17.00

13.4. Zelený čtvrtek….. mše sv. na památku Večeře Páně….17.00

14.4. Velký pátek……..  pobožnost………………………….17.00

15.4.  Bílá sobota………Velikonoční vigílie ………………..20.00

                                          udílení křtu, žehnání pokrmů

16.4. Neděle Zmrtvýchvstání Páně

                                          mše sv. s žehnáním pokrmů……......10.00

                                          mše sv………………………………17.00

17.4. Velikonoční pondělí

                                          mše sv………………………………10.00

                                          mše sv………………………………17.00

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela Sv. Maří Magdaleny Děkanství Karlovy Vary nám. Svobody 217/2
Karlovy Vary
360 01
Tel.: 728 893 447
P. Miroslav Chlupsa O.Cr.
dekanstvi.kv@centrum.cz