V sobotu 13.11. nebude u Máří Magdaleny mše svatá

09.11.2021 01:05

Důvodem je pouť ke cti sv. Anežky v Lokti.

http://farnostloket.cz/

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela Sv. Maří Magdaleny Děkanství Karlovy Vary nám. Svobody 217/2
Karlovy Vary
360 01
Tel.: 728 893 447
P. Miroslav Chlupsa O.Cr.
dekanstvi.kv@centrum.cz