V neděli 26.2. bude společné setkání karlovarských farností

19.02.2017 21:59

V neděli 26.2. se v kostele Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli bude konat společné setkání karlovarských farností, které začne mší svatou v 10 hodin. Hlavním celebrantem bude otec biskup Tomáš Holub, koncelebrovat budou P. V. Müller, Mons. J. Mixa, P. R. Š. Rob OP a P. M. Chlupsa OCr. Po mši proběhne v kostele setkání s farníky a beseda.  Protože si o. biskup přeje, aby tato mše svatá byla v tuto neděli jedinou slouženou bohoslužbou v Karlových Varech a blízkém okolí, ostatní mše v Karlových Varech dne 26.2. v neděli dopoledne se ruší! Mše svatá u Maří Magdalény v 17.00 bude. Zde je také možnost účasti na sobotní mši s nedělní platností.

Pokud by se někdo nemohl společné mše ve Staré Roli zúčastnit a nemohl využít ani výše uvedených možností, o. biskup uděluje pro tyto případy dispens!   

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela Sv. Maří Magdaleny Děkanství Karlovy Vary nám. Svobody 217/2
Karlovy Vary
360 01
Tel.: 728 893 447
P. Miroslav Chlupsa O.Cr.
dekanstvi.kv@centrum.cz