Svátost smíření

22.10.2012 13:55

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodinu přede mší svatou, po domluvě kdykoliv.

Pokud kněz není ve zpovědnici, prosím přijďte do sákristie. 

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela Sv. Maří Magdaleny Děkanství Karlovy Vary nám. Svobody 217/2
Karlovy Vary
360 01
Tel.: 728 893 447
P. Miroslav Chlupsa O.Cr.
dekanstvi.kv@centrum.cz