Mše svatá v sobotu 14.9. v 17.00 u sv. Máří Magdalény nebude!

11.09.2019 00:17

Z důvodu konání diecézní poutě do Teplé

https://www.bip.cz/cs/akce/2019-06-diecezni-pout-do-klastera-tepla

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela Sv. Maří Magdaleny Děkanství Karlovy Vary nám. Svobody 217/2
Karlovy Vary
360 01
Tel.: 728 893 447
P. Miroslav Chlupsa O.Cr.
dekanstvi.kv@centrum.cz